Kant a problém metafyziky

Martin Heidegger

Originální rozbor Kantovy filosofie je zaměřen na to, co v této filosofii může být chápáno jako předjímání onoho pojetí času, které Heidegger rozvinul v knizeBytí a čas . Jeho pojetí je protikladné tomu, jak Kanta vykládalo německé novokantovství, spatřující v něm především rozvinutí kritické teorie poznání. Tento protiklad odráží i do knihy zařazená disputace mezi Ernstem Cassirerem a Martinem ­ Heideggerem.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

vyšlo: 2004
překlad: Jiří Pechar a kol.
272 stran
ISBN 80-7007-193-1
120 Kč