Přerozdělování nebo uznání?

Nancy Fraserová, Axel Honneth

Autoři knihy se vyjadřují k aktuálním ­ otázkám současné doby, kterou lze označit pomocí pojmů postkomunismus, postfordismus a globalizace. Zabývají se jednak ­ tradičními požadavky na ekonomické přerozdělování a jednak novými multikulturními požadavky na kulturní a sociální uznání. Kniha vzbudila v Německu a USA, kde byla v roce 2003 poprvé publikována, pozornost nejen filosofů, sociologů a politologů, ale také čtenářů z občanské společnosti a politické veřejnosti. Autory knihy jsou dva přední teoretikové, profesor Axel Honneth z Goethe-Universität, Frankfurt/Main, a profesorka Nancy Fraserová z New School University, New York.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

vyšlo: 2004
překlad: Alena Bakešová, Marek Hrubec
336 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-200-8
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 13
125 Kč