Fenomenologické spisy I

Přirozený svět. Texty z let 1931-1949

Jan Patočka

Knihu distribuje vydavatelství Oikoymenh.

vyšlo: 2008
spoluvydavatel: OIKOYMENH
472 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-275-2
edice: Sebrané spisy Jana Patočky / svazek 6