Náš jazyk, můj svět

Wittgenstein, Husserl a Heidegger - vzájemná setkávání a míjení

Ondřej Beran

Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgensteina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Náš jazyk, můj svět
vyšlo: 25. října 2010
422 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-335-3
158 Kč zakoupit