Prospektivní bioetika

Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií

Josef Kuře

Studie analyzuje hlavní proudy současné bioetiky s ohledem na časovost a budoucnost. Hodnotí, jak bioetika odpovídá na výzvy biomedicíny. Zkoumá potenciál, který mají přístupy bioetiky pro etiku primárně zaměřenou na budoucnost. Na základě provedené analýzy pak navrhuje koncept prospektivní bioetiky, tedy do budoucnosti zaměřené etické reflexe biomedicíny a biotechnologií.

vyjde: listopad 2020