Jak trh vytlačuje morálku

Michael Sandel

Martin Brabec ve své úvodní studii srozumitelným způsobem seznamuje čtenáře s komplexními analýzami trhu a morálky, které v řadě svých děl publikoval Michael Sandel, profesor morální a politické filosofie na Harvardově univerzitě. Sandelův text v knize poté vysvětluje, že prospěšná funkce trhu má své morální meze. Ačkoli zaznamenáváme tendenci, že stále více věcí a služeb je dnes možné prodat a koupit, většina lidí si nepřeje, aby trhy zcela ovládaly jejich životy a byly nejvyšším hodnotovým kritériem. Kniha je vhodná především pro zájemce z odborné i široké veřejnosti se zájmem o dané aktuální téma a o současnou morální a politickou filosofii, politologii a sociologii.   

vyjde: listopad 2020