Markýz de l’Hospital a Analýza nekonečně malých

Jan Makovský

Analýza nekonečně malých z roku 1696 je prvním systematickým pojednáním diferenciálního počtu a představuje milník matematických dějin. Ve francouzském jazyce ji sepsal Guillaume-François, markýz de l‘Hospital; právem však náleží jeho učiteli Johannu Bernoullimu. Úvod k jejímu prvnímu českému překladu přibližuje složité události předcházející vzniku práce, v komentáři k dílu se pak ukazuje původ jednotlivých tvrzení v korespondenci l‘Hospitala a Bernoulliho, ale zrovna tak je obsah konfrontován s předinfinitesimálními metodami od Archiméda přes Galilea, Descarta, Fermata až k Huygensovi a Leibnizovi.

vyjde: 2021