Politika jednoty ve světě proměn

Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort

V současném světě se mění politický i kulturní konsensus, že liberální demokracie je konec dějin, společenská individualizace je nezrušitelná a kolektivní identity jsou věcí minulosti. Liberální společnost oslavující postmoderní mnohost a jinakost se dnes proměňuje ve společnost roztříštěnou do uzavřených komunit bez vztahu k jednotícímu ideálu občanství a lidských práv. Na pozadí těchto proměn autoři zkoumají nové formy politického a myšlenkového sjednocení, které se objevují v současných teoriích lidu, v myšlení teologického hnutí „radikální ortodoxie" a v populistických hnutích, jež proměňují liberální demokracii.  

vyjde: červenec 2021