The European Dimension of St. Anselm's Thinking

Vilém Herold, Josef Zumr (eds.)

Sborník ze stejnojmenné konference, uskutečněné v Praze ve dnech 27. – 30. dubna 1992, shrnuje přednesené příspěvky V. Herolda (Prag als Ort der Mittelalterforschung – Praha jako středověké město), H. Kohlenbergera (Europäische Dimension in Anselms Denken – Evropský rozměr Anselmova myšlení), C. E. Violy (Between Canterbury and Rome – Mezi Canterbury a Římem), I. Biffiho (La psicologia della vita religiosa e il suo immaginario nel „De humanis moribus“ di Sant´Anselmo – Psychologie církevního života sv. Anselma a jeho fiktivní dílo „De humanis moribus“), C. Marabelliho („Imago“ e ragione teologica nel „De Beatitudine perennis vitae“ di Sant´Anselmo – „Imago“ a teologický důvod Anselmova díla „De beatitudine perennis vitae“), T. A. Losoncyho (Chapter 1 of St. Anselm´s „Proslogin“; Its Preliminaries to Proving God´s Existence as Paradigmatic for Subsequent Proofs of God´s Existence – Kapitola 1 Anselmova díla „Proslogin“ ; jeho přípravy k prokázání existence Boha jako paradigma pro následné prokázání existence Boha), A. Schurra (Wissenschaftstheoretische und existentielle Relevanz des Erkenntnisbemühens Anselms von Canterbury – Vědeckoteoretická a existenciální důležitost snahy po poznání sv. Anselma), K. Kienzlera (Das „Proslogion“ – Argument Anselm und die „Confessiones“ des Augustinus – „Proslogion“ – Anselmův argument a Augustinovy „Confessiones“) a M. B. Prangera (Anselm Misunderstood: Utopian Approaches Towards Learning in the Eleventh Century – Anselm Nepochopený: utopické přístupy k učení v 11. století).

V němčině, angličtině a italštině.

Kniha vyšla pod hlavičkou Filosofického ústavu AV ČR.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace The European Dimension of St. Anselm's Thinking
vyšlo: 1993
186 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-042-0