Topics in Conceptual Analysis and Modelling

Ondrej Majer

Publikace shrnuje výsledky projektu Conceptual representation in information society (Abstraktní zobrazení v informační společnosti). Projekt vytvořil významné teorie abstraktního modelování. Systém Transparentní úmyslné logiky (Transparent Intentional Logic, TIL) se uplatnil v modelování přirozeného jazyka, filozofických problémů a tvorby databáze. Široká oblast problémů spojených s abstraktní představou byla rozdělena do 4 oblastí. První zahrnuje články spojené s teorií myšlenky a filosofických problémů abstraktního modelování. Druhá oblast se zaměřuje na analýzy přirozeného jazyka, třetí je zasvěcena tvorbě databáze (v příspěvcích se představuje Finská škola) a poslední čtvrtou sekci lze charakterizovat jako systém konceptů v epistemologickém rámci.
Příspěvky v tomto sborníku byly předneseny na konferencích International Workshop on Conceptual Representation (Helsinki a Tampere, říjen 1998) a Prague International Colloqium on Conceptual Representation (Praha, září 1999).

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Topics in Conceptual Analysis and Modelling
vyšlo: 2000
408 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-136-2
245 Kč zakoupit