Konvence ve vědě a filosofii

Jiří Nosek (ed.)

Soubor příspěvků z nejrůznějších oborů humanitních, společenských a přírodních věd. Jejich autoři se ve svých zamyš­leních snaží objasnit obecnou povahu konvencí a úlohu, kterou konvence plní ve vztahu k jazyku (např. při vymezení gramatických pravidel a významů slov), k logice (např. stanovení platnosti usuzování a logického vyplývání), k vědeckým zákonům a teoriím (např. při jejich stanovení, ověření a hodnocení), k sociálním institucím (např. při určování racionality a transparentnosti institucí) a k hodnotám (např. při určování estetických a morálních hodnot).

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Konvence ve vědě a filosofii
vyšlo: 2000
296 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-138-9
95 Kč zakoupit