T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství I

Emil Voráček (ed.)

První část sborníku z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí narození
T. G. Masaryka v Praze 2. – 4. března 2000, jehož zahájení se zúčastnili čelní představitelé státu, stejně jako akademické obce. Příspěvky se v po sobě jdoucích částech sborníku věnují těmto tématům: osobnost TGM, vnímání TGM v české a československé společnosti, jednota, bezpečnost a identita Evropy, moderní člověk a náboženství a perspektivy evropské kultury na přelomu tisíciletí. Závěrečná resumé pak doplnil seznam autorů (například Jaroslav Opat, Eva Broklová, Věra Olivová, Zdeněk Kárník, Alena Bártlová a další). Ve spolupráci s ředitelkou Masarykova ústavu AV ČR doc. Evou Broklovou a vedoucí Masarykova archivu dr. Alenou Hájkovou byly texty ve sborníku doplněny reprodukcemi málo známých kreseb, resp. bust TGM.

publikace T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství I
vyšlo: 2001
spoluvydavatel: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.
507 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-144-3