T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství II

Emil Voráček (ed.)

Druhý díl sborníku obsahuje příspěvky na téma Evropa – jednota, bezpečnost, identita, které se zabývají politickou a národnostní problematikou v době života TGM a zejména v období vzniku Československé republiky. Další část pojednává o  Masarykových střetech s katolickou církví, jeho náboženské filosofii a idejích nového náboženství. Závěrečná část byla věnována perspektivám evropské kultury na přelomu tisíciletí a srovnání Masarykovy Evropy s filosofií současné doby.
Účastníci konference shodně odmítli jakoukoliv tendenci k mytologizaci Masarykovy osobnosti. Příspěvky se nevyhýbaly kritickému pohledu na neukončenost některých Masarykových filosofických a sociologických prací, což potvrzovaly zejména živé diskuse, následující po jednotlivých příspěvcích.

publikace T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství II
vyšlo: 2001
spoluvydavatel: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.
322 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-145-1