O postmodernismu

Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace

Jean-Francois Lyotard

Pojem postmodernismus se začal objevovat v americkém kulturním prostředí v souvislosti s kritikou modernistické architektury a tzv. „internacionálního stylu“, pro který byl charakteristický přísný funkcionalismus, odmítání dekorativních prvků a odtržení od předchozích slohů. Naproti tomu postmodernistická koncepce klade důraz na symbolismus, nesouhlasí s vypuštěním dekorativních prvků a vychází z historických architektonických koncepcí. Pro Lyotardovo stanovisko je typické, že velmi ostře rozpoznává specifičnost postmoderní situace, která je dána selháním moderního projektu emancipace lidstva, ale zároveň vidí právě v avantgardách samých předpoklady adekvátní reakce na tuto situaci.
Kniha spojuje dvě předchozí pojednání o postmodernismu, a sice Postmoderno věnované dětem z roku 1986 a Postmoderní situace z roku 1979. První tvoří dopisy, které Lyotard psal svým mladým přátelům a žákům; druhá analyzuje vědecké bádání v současné době rychle postupující informatizace a snaží se zjistit, jaké vazby z ní vyplývají, vzhledem k novému pojetí společenských vazeb.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace O postmodernismu
vyšlo: 1993
překlad: Jiří Pechar
208 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-047-1
edice: Základní filosofické texty / svazek 3