Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii

Milan Mráz

Byl Aristotelés přesvědčen, že poznáváme skutečnost zcela takovou, jaká je? Proti tradičním výkladům, které odpovídaly na tuto otázku kladně, autor prokazuje, že Aristotelés nalézal i řadu rozdílů mezi poznávanou skutečností a poznatky o ní. Doklady o tom nachází v Aristotelových výkladech o hodnověrnosti smyslových údajů a o vztahu času k lidské psychice.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii
vyšlo: 2001
64 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-142-7
65 Kč zakoupit