Funkcionalismus ve vědě a filosofii

Jiří Nosek (ed.)

Soubor statí významných představitelů nejrůznějších oborů přírodních i humanitních věd. Pojem funkce má široký okruh použití: jako popisný a vysvětlující pojem se uplatňuje v přírodních a humanitních vědách, např. v matematice, fyzice, biologii, literární vědě, lingvistice, psychologii, kognitivní vědě, logice, sociologii, ekonomii nebo estetice. Známá je také aplikace tohoto pojmu v architektuře a umění, představující v nich určitý styl. Ve filosofii jeho využití znamenalo dokonce zrod nového filosofického směru, tzv. analytické filosofie. Autoři všech příspěvků ve sborníku se zabývají širokým okruhem otázek spojených s tímto pojmem.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Funkcionalismus ve vědě a filosofii
vyšlo: 2001
244 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-147-8
95 Kč zakoupit