Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze

Ladislav Tondl

Kniha rozvádí obecné téma racionality v jeho současném i historickém chápání. Otázka po povaze znalosti je zde chápána jako otázka, která spadá do kompetence obecné teorie vědy, a to ve smyslu ontologickém (co je znalost?), epistemologickém (znalost a vědecká činnost), metodologickém (věda jako soustava znalostí) a axiologickém (znalost ve vztahu k hodnotám a hodnotovým postojům). Znalosti jsou vázány nejen na poznávací, rozhodovací a hodnotící procesy, ale i na různé typy racionálních činností ve výzkumu, v různých sférách technického myšlení, navrhování a projektování.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze
vyšlo: 2002
180 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-167-2
65 Kč zakoupit