Pravda a fakt

Petr Kolář

Autor se pokouší nalézt odpovědi na některé z nejnaléhavějších otázek, s nimiž se setkávají současní logikové a analyticky zaměření filosofové, když usilují o vypracování teorií faktů a pravdy a jejich vzájemného vztahu. První část monografie je věnována současným analytickým teoriím pravdy, druhá část pojednává o teorii faktů a ve třetí části autor rozvíjí vlastní koncepci nepřímé korespondence a studuje její vztah k jiným současným korespondenčním teoriím pravdy.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Pravda a fakt
vyšlo: 2002
316 stran, vázaná
ISBN 80-7007-168-0
130 Kč zakoupit