Násilí a metafyzika

Jacques Derrida

Překlad čtyř studií, které Derrida zahrnul do své knihy L’écriture et la différence z roku 1967. Je to především jeho rozbor Lévinasova myšlení a kritický rozbor Foucaultovy knihy o dějinách šílenství. K nim je připojena studie věnovaná určitým aspektům Husserlovy fenomenologie a studie, v níž v souvislosti s knihou J. Rousseta zaujímá stanovisko k strukturalistickým koncepcím.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Násilí a metafyzika
vyšlo: 2002
překlad: Jiří Pechar a kol.
276 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-166-4
edice: Základní filosofické texty / svazek 6