Intuice ve vědě a filozofii

Jiří Nosek, Jiřina Stachová (eds.)

Sborník shrnuje příspěvky ze setkání pracovníků různých oborů společenských a přírodních věd na téma Intuice ve vědě a filosofii, které se uskutečnilo v Domě vědeckých pracovníků ve vile Lanna v Praze ve dnech 3. – 5. listopadu 1992. Setkání tematicky navazovalo na předchozí semináře Úloha metafory ve vědeckém poznávání a vyjadřování (1989) a Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování (1991).
Problém vztahu vědy a intuice není problémem novým, naopak se vzhledem k možnostem a užitečnosti stále nových analýz vrací. Problém intuice se prolíná celou historií vědy a filosofie. Všichni autoři se ve svých příspěvcích snažili intuici postihnout, popsat a racionalizovat.

Publikace byla vyprodána.

publikace Intuice ve vědě a filozofii
vyšlo: 1993
308 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-043-9