Vágnost, věda a filosofie

Sborník příspěvků

Jiří Nosek (ed.)

Sborník čtrnácti příspěvků věnovaných fenoménu vágnosti a diskutovaných na mezioborovém semináři, konaném v listopadu 2001 v Praze. Autoři příspěvků se zamýšlejí nad rolí, kterou vágnost hraje v běžném životě, umění, filosofii, lingvistice, psychologii, fyzice a biologii.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Vágnost, věda a filosofie
vyšlo: 2003
192 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-180-X
95 Kč zakoupit