Současná filosofie a metodologie vědy

Břetislav Fajkus

Kritický přehled základních koncepcí ve filosofii a metodologii vědy 20. století (novopozitivismus, K. R. Popper, T. S. Kuhn, I. Lakatos, P. K. Feyerabend, postmoderna) včetně současných diskusí o vztahu teorie a pozorování, hodnocení vědeckých teorií a o povaze vědeckého pokroku. Autor formuluje zásady vědeckého realismu a vědecké racionality.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Současná filosofie a metodologie vědy
vyšlo: 2003
136 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-170-2