Komeniologické studie III

Sebrané spisy Jana Patočky

Jan Patočka

Zatímco první dva díly Komeniologických studií obsahovaly Patočkovy práce o J. A. Komenském publikované za jeho života, v tomto třetím, závěrečném dílu najdeme texty shromážděné z autorovy pozůstalosti. Nejsou však uspořádány chronologicky, ale s přihlédnutím ke stavu dokončenosti jednotlivých textů a k okolnostem jejich vzniku. Některé sice nebyly autorem definitivně připraveny k publikaci, ale mají podobu díla takřka hotového, jiné zůstaly v podobě fragmentárních náčrtů. V některých případech není přesně známo, kdy a k jakému účelu byl text napsán. Podobně jako v předchozích svazcích, i zde byly pojaty texty obsažené v souborech vydaných péčí R. Palouše a K. Schallera. Řada prací je však vydána vůbec poprvé – například texty z tzv. strahovské pozůstalosti.
Hlavní část obsahuje jednak téměř dokončenou monografii Didaktika a pansofie. Studie k filosofii výchovy J. A. Komenského, jednak sérii náčrtů porovnávajících J. A. Komenského s M. Kusánským a R. Descartem, jež měly být podkladem pro monografické zpracování. Třetí oddíl hlavní části pak přináší další, autorem více méně dohotovené studie a přípravy přednášek. V přílohách k hlavní části jsou otištěny drobnější příležitostné texty, dále pak náčrtky a zlomky, jež jsou buď variantou nějaké části studie tiskem vydané, nebo přípravou k práci, která nakonec autorem dohotovena nebyla.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Komeniologické studie III
vyšlo: 2003
spoluvydavatel: Oikoymenh
671 stran, vázaná
ISBN 80-7007-179-6