Věda, poznání, komunikace

Sborník k osmdesátinám Ladislava Tondla

Adolf Filáček

Sborník prací publikovaný k životnímu jubileu špičkové osobnosti české filosofie vědy a techniky a zakladatele Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR. Obsahuje studie z oblasti sémantiky a sémiotiky, logiky, teorie jazyka a komunikace, filosofie vědy, techniky a vědní politiky. Kniha je doplněna úplnou bibliografií publikovaných prací L. Tondla.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Věda, poznání, komunikace
vyšlo: 2004
218 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-183-4