Na cestě ke scholastice

Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury

Marek Otisk

Období kolem roku 1000 představuje výrazný přelom v dějinách Evropy. Utváří se nové uspořádání kontinentu, křesťanství se rozšiřuje na nová území, vznikají stabilní státní útvary, které dají základ současnému uspořádání Evropy. Stabilizovaná Evropa pokračuje s vlastní expanzí. Nastává doba reformy katolické církve a boje o investituru. V umění se prosazuje románský sloh, který symbolizuje reformní přerod od antiky.
Podstatnou roli při přenášení antického vědění hrají kláštery, největšího rozmachu dosahují ty benediktýnské. Jedním z čelních je klášter v Le Bec, který vznikl ve 30. letech 11. století. V něm působily dvě významné osobnosti – Lanfrank z Pavie a Anselm z Aosty. Tato kniha se snaží poukázat na klíčová témata procesu přenášení antického vědění i na roli Lanfranka a Anselma při dalším rozvoji latinského školství a vzdělanosti. Oba mniši z kláštera v Le Bec podstatným způsobem ovlivnili nejen řadu svých současníků, ale patří k velmi často čteným autorům v následujících staletích. Autor se pokouší v inspiračních zdrojích obou učenců najít vliv Aristotelova filosofického odkazu, bez kterého by byla rodící se scholastika nemyslitelná.


Publikace byla vyprodána.


Kompletní publikace zdarma (v pdf):

E-kniha

 

Recenze:

Pavel Spunar, "Marek Otisk, Na cestě k scholastice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury", in: Listy filologické 133/2010/1-2

 

publikace Na cestě ke scholastice
vyšlo: 2004
216 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-192-3