Kant a problém metafyziky

Martin Heidegger

Originální rozbor Kantovy filosofie je zaměřen na to, co v této filosofii může být chápáno jako předjímání onoho pojetí času, které Heidegger rozvinul v knize Bytí a čas. Jeho pojetí je protikladné tomu, jak Kanta vykládalo německé novokantovství, spatřující v něm především rozvinutí kritické teorie poznání. Tento protiklad odráží i do knihy zařazená disputace mezi Ernstem Cassirerem a Martinem ­ Heideggerem.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Kant a problém metafyziky
vyšlo: 2004
překlad: Jiří Pechar a kol.
272 stran, vázaná
ISBN 80-7007-193-1