Memy ve vědě a filosofii?

Jiří Nosek

Sborník příspěvků z mezioborového semináře, pořádaného Filozofickým ústavem AV ČR v roce 2002. Memetika, která studuje memy, tj. v kultuře se replikující informace, je věda nacházející se na pomezí přírodních, společenských a humanitních věd. Přestože od jejího založení již uběhlo téměř třicet let, její teoretický a metodologický status není dosud stabilizován. Čtenáři sborníku se tak naskýtá jedinečná příležitost sledovat proces ustavení takové vědy, včetně nadějí a rizik s tím spojených.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Memy ve vědě a filosofii?
vyšlo: 2004
160 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-196-6
75 Kč zakoupit