Kantova analogie estetické zkušenosti

Systematická a argumentačně analytická studie ke Kantově estetice

Jindřich Karásek

Kniha je studií ke Kantově teorii krásna. Autor zasazuje Kantovu teorii do historického kontextu, když poukazuje na rozdíly v pojetí krásna u Kantových předchůdců (Baumgarten, Burke) a následov­níků (Schiller, Hegel). Kantova koncepce je tak představena jako významný předěl ve vývoji estetiky. Autor poukazuje také na vnitřní souvislost Kantovy teorie krásna s jeho pojetím jednání a s jeho teorií poznání. Knihu lze chápat i jako systematicko-filosofický pokus o vyjasnění základních struktur, konstitutivních z hlediska naší zkušenosti s krásnem.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Kantova analogie estetické zkušenosti
vyšlo: 2004
96 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-205-9
70 Kč zakoupit