René Descarta Principy filosofie

René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii vyložené od Benedikta Spinozy z Amsterdamu

Benedikt Spinoza

První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B. Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodněfilosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska pro budoucí výstavbu eticko­-ontologické soustavy, kterou podal geometrickou formou ve svém vrcholném díle Etika. Text dokumentuje způsoby, jakými se formoval historicky významný proud kontinentálního racionalismu 17. století.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace René Descarta Principy filosofie
vyšlo: 2004
překlad: Martin Hemelík
244 stran, vázaná
ISBN 80-7007-204-0