Demokracie, veřejnost a občanská společnost

Marek Hrubec a kol.

Sborník textů rozvíjí současné teoretické diskuze o demokracii na pomezí filosofie, sociologie a politologie. První oddíl knihy zkoumá ideu veřejného rozumu – či obecněji vyjádřeno ideu veřejného diskurzu – jakožto možný klíč k demokracii. Tuto ideu kriticky analyzuje především v politické filosofii Johna Rawlse. Ve druhém oddílu jsou zahrnuty články, jež se z několika hledisek zabývají občanskými a veřejnými aspekty demokracie (populismem, revoltou, protestem, kooptací apod.), a konečně ve třetím oddílu jsou tato témata vztažena k českému prostředí.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

publikace Demokracie, veřejnost a občanská společnost
vyšlo: 2004
264 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-211-3
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 15
110 Kč zakoupit