Jazyk - logika - věda

Prokok Sousedík

Slovenští a čeští analytičtí filosofové se pravidelně setkávají od roku 1996. Jejich osmé zasedání organizované Filosofickým ústavem AV ČR proběhlo 19. – 22. 9. 2004 v Peci pod Sněžkou. Konference nazvaná Aktuální problémy logické a filosofické analýzy přináší přehled toho, co se v prostředí analytické filosofie v našich zemích děje.
Témata přednesených referátů lze rozdělit do tří tematických skupin. První skupina nazvaná Jazyk se zabývá problémy spojenými s analýzou jazyka a obsahuje i příspěvky, v nichž se autoři zabývají konkrétním jazykovým fenoménem. Druhá skupina nazvaná Logika shrnuje příspěvky, které řeší problémy spojené se současnou logikou. Třetí skupina nazvaná Věda obsahuje texty, které řeší filosofické problémy spojené se současnou matematikou a vědou. Tím bylo dáno pojmenování publikace shrnující příspěvky z konference, která dle editora Prokopa Sousedíka nenesla tak výstižný název jako skutečný obsah předkládané práce.

V češtině a slovenštině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Jazyk - logika - věda
vyšlo: 2005
352 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-212-1
160 Kč zakoupit