Racionální činnost a svět artefaktů

Ladislav Tondl

Kniha je souborem studií, které se pohybují ve sféře spojující epistemologii, oblast poznání a znalosti a také oblast komunikace a sémiotiky. Hlavní a společnou osou všech částí této práce je koncepce racionálního myšlení, racionálního rozhodování a racionální činnosti. Jako racionální činnosti jsou zde chápány poznávací procesy, různé podoby komunikativního jednání, kreativní činnosti a hledání dokonalejších alternativ i soubory činností, které jsou orientovány k tvorbě artefaktů, včetně artefaktů technologických. Tato tematika se stala důležitou součástí nových, převážně interdisciplinárních oborů, které v současné době vznikly na rozhraní technických oborů a věd o člověku. V závěru knihy – při výkladu o významu struktur v racionální činnosti – jsou analyzovány různé typy zřetězení výchozích entit, z nichž vzniká nová struktura.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Racionální činnost a svět artefaktů
vyšlo: 2005
128 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-213-X
65 Kč zakoupit