Adorno: moderna a negativita

Michael Hauser

Tato kniha je první českou monografií o Adornovi. Klade si za cíl vyložit Adornovu filosofii jako kritickou obhajobu moderny a západní racionality. Autor se vyhraňuje jak proti Habermasovým „normativním“ výkladům moderny, tak proti jejímu pojetí „dekonstruktivnímu“. Adornův myšlenkový model se tu stává interpretačním nástrojem hlavních krizových fenoménů současného světa.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Adorno: moderna a negativita
vyšlo: 24. dubna 2006
230 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-223-7