Sociální svět středověkého města

Martin Nodl (ed.)

Sborník shrnuje příspěvky ze stejnojmenného pracovního zasedání, které se uskutečnilo
v Centru medievistických studií 12. prosince 2002 za účasti českých a polských badatelů. Tematicky se ve sborníku objevují stati věnované otázkám sociální existence městských elit, fungování městské správy s důrazem na sociální postavení městských úředníků, hospodářským a sociokulturním vztahům mezi kláštery (zejména ženskými) a městskými korporacemi, městskému přistěhovalectví, imigraci šlechty do měst, sociotopografii a prostorovému rozšiřování starých sídelních center, majetku církevních korporací ve městě a problematice měšťanských testamentů. Nově použité metodické postupy umožňují detailněji postihnout a porovnat určité sociální jevy, které byly ve středověku vlastní jak českému, tak i polskému městskému prostředí.
V češtině a polštině.


Publikace byla vyprodána.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

publikace Sociální svět středověkého města
vyšlo: 24. dubna 2006
272 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-219-9