Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa

Petr Sommer (ed.)

Svazek obsahující dvacet studií, které osvětlují prokopskou problematiku z hlediska nejnovějšího historického, archeologického, uměleckohistorického, lingvistického, textologického a antropologického bádání. Kompendium informací o raně středověké Evropě, o jejích politických a náboženských poměrech vypovídá také o kultuře světa benediktinů, jehož součástí opat Prokop byl.

V němčině.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa
vyšlo: 9. listopadu 2006
316 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-218-0
150 Kč zakoupit