Změna paradigmatu vědy

Miloslav Král

Kniha si klade otázku, co je to věda? Jsou to informace uložené v databankách a publikované v knihách, anebo vědění v hlavách živých vědců? Patří k vědě také vědění z různých společenských a vědeckých technologií, bez nichž by nebyl další rozvoj možný? Jiná potíž při identifikaci dnešního „vědeckého vědění“ souvisí s koncepcí filosofické představy objektivní skutečnosti zvané karteziánsko-newtonské paradigma vědy ze 17. století. Opíralo se o tehdy nové kognitivní technologie experimentu a matematizovaného vyjádření zkušenosti, čímž velmi úspěšně vysvětlovalo pohyb prakticky všech objektů viditelného světa. A právě pro svou úspěšnost se stalo myšlenkovým prototypem pro vědu jako takovou, a to až do počátku 20. století, kdy sama věda tuto koncepci opustila. Dá se však filosoficky zkoncipovat jiná než newtonská „skutečnost“ nebo jiné vhodné „paradigma“, anebo je „vědou“ třeba rozumět jen víceméně nesjednocenou mozaiku vědeckých teorií k vysvětlení dílčích problémů, které nás zajímají?
Autor se pokouší přinést možné odpovědi na výše uvedené otázky a problémy tím, že analyzuje vazby vědy na kulturu, v níž se v kritické vědecké sebereflexi přetvářely i problémy, které z něho vyplývaly.


Publikace byla vyprodána.

publikace Změna paradigmatu vědy
vyšlo: 1994
86 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-064-1