Metafyzika jako věda

Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Marek Otisk

Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn SínovyLiber de philosophia prima a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Metafyzika jako věda
vyšlo: 12. dubna 2007
překlad: Richard Psík
188 stran, vázaná
ISBN 80-7007-242-3