Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Petr Glombíček

Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein, soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových úvah přinesla diskuse o knize amerického filosofa a logika Saula Kripka Wittgenstein on Rules and Private Language. Tato publikace obsahuje výběr z nejvlivnějších textů o problémech rozumění a řízení se pravidlem.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
vyšlo: 24. května 2007
284 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-248-2
110 Kč zakoupit