Síla a rozum

Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení

Pavel Barša

Nová kniha Pavla Barši si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém myšlení. Druhým úkolem je zasadit tento protiklad do takového rámce, v němž se symbolické referenční body obou pozic – síla a rozum – již nebudou jevit jako alternativní principy politického jednání, nýbrž jako jeho dva vzájemně spjaté momenty.


Publikace byla vyprodána.

publikace Síla a rozum
vyšlo: 28. srpna 2007
432 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-256-1
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 23