Donum Magistrae

Ad honorem Dana Martínková

Petr Kitzler, Zuzana Silagiová, Hana Šedinová (eds.)

Sborník příspěvků o českém humanismu připravili k 80. jubileu doktorky Dany Martínkové její kolegové a žáci.
Doktorka Martínková vystudovala latinu a češtinu na Filosofické fakultě UK. Po studiích pracovala v Komisi pro soupis latinských nápisů při České akademii věd, která byla roku 1952 transformována do Československé akademie věd. Zároveň byl založen Kabinet pro klasická studia řecká, římská a latinská pod vedením prof. Bohumila Ryby, který svou bývalou studentku přizval ke spolupráci. Doktorka Martínková začala pracovat na Slovníku středověké latiny v českých zemích a tomuto tématu zasvětila celý svůj profesní život. Připravila například edici dopisů Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (vyšla v Lipsku) nebo edici deníku Šimona Proxena (vyšla v Budapešti). Doktorka Martínková se v dalších studiích zabývala díly českých humanistů, v překladech a výborech zpřístupnila mnohá cenná díla humanistické literatury.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Donum Magistrae
vyšlo: 1. října 2007
359 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-255-4
100 Kč zakoupit