Zbožnost středověku

Matin Nodl (ed.)

Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním středověku. Hlavní pozornost je v něm věnována městské religiozitě, kazatelství, klatbám, užívání amuletů v rámci lidové zbožnosti, poutnictví a s ním spojenému udělování odpustků ve střední Evropě a vztahu středověkých laiků i kleriků k ostatkům, konkrétně pak k Mariině roušce uchovávané v Praze. Soubor tří samostatných studií pak představuje zamyšlení nad počátky hereze a postupy inkvizitorů, nad postavením žen v rámci katarství a nad zplaněním valdenství v prvních desetiletích 15. století.

V češtině a polštině.


Publikace byla vyprodána.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

publikace Zbožnost středověku
vyšlo: 1. listopadu 2007
244 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-260-8