Platón a Evropa

Jan Patočka

Přednášky, proslovené v soukromí po Patočkově vynuceném penzionování, podrobně sledují, jaký podíl má stará řecká filosofie, jmenovitě myšlení Platónovo, na vytvoření kulturní oblasti, které dnes říkáme Evropa. V tomto smyslu je tento přednáškový cyklus rovněž vhodným úvodem do studia Patočkových Kacířských esejů.

 

Kniha byla vyprodána.

publikace Platón a Evropa
vyšlo: 27. listopadu 2007
228 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-264-6