Numismatický sborník 22

Jiří Militký (ed.)

Obsah:
Eva Kolníková, Zdeněk Smrž: Rímske Aes grave z Němčic nad Hanou - prvý nález na Morave
Jiří Militký, Naďa Profantová: Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ)
Péter Prohászka: Der spätrömische Schatzfund vo Szügy (1837)
Jiří Lukas, Lubomír Polanský: Přeražby českých denárů z poděbradského nálezu
Jan Videman: Neznámé typy moravských denárů z polovina 12. století z nálezu u Osvětiman (okr. Uherské Hradiště)
Michal Mašek: Kupní síla denárů malého střížku ve 12. století
Jiří Hána: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského 
Marek Suchý: "Na cestě" in patribus Boemie. Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392

Materialia:
David Lužický: Čtyři mince vojenských císařů ze sbírky antických mincí Univerzity Karlovy v Praze
Jan Videman: Nový typ středověké kutnohorské důlní známky
Martin Rozhoň: Neznámý typ českého středověkého početního penízu

Nálezy:
Josef Hložek, Jiří Militký: Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivic (okr. Praha-východ)
Jiří Militký: Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů
Jiří Militký: Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola
Eva Kolníková, Ondrej Šedo: Nálezy římských mincí ze záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Mušov-Neurissen (okr. Břeclav)
Petr Kubín, Jiří Militký: Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav)
Marek Cajthaml, Jiří Militký: Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov)
Jiří Militký, Tomáš Zeman: Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově(okr. Uherské Hradiště)
Jiří Militký, Milan Vokáč: Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč)
Martin Hložek, Jiří Militký: Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín)
Jiří Militký, Michaela Selmi-Wallisová: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě
Jiří Militký: Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality
Jiří Militký, Filip Velímský: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora)
Jiří Militký: Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města
Vojtěch Brádle: Nálezy mincí ve Dvoře Králové nad Labem (okr. Trutnov)
Jan Frolík, Vlastimil Novák: Nález turecké zlaté minci v Praze na Hradčanech
Kamil Smíšek: Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník)
Jiří Militký, Lenka Militká: Nález rané novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram)
Jiří Militký: Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany
Kamil Smíšek: Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo)
David Daněček, Kamil Smíšek: Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr. Praha-západ)
David Daněček, Kamil Smíšek: Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ)
Josef Hložek, Kamil Smíšek: Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicích-Kněžívce (okr. Praha-západ)

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Numismatický sborník 22
vyšlo: 9. července 2008
277 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-271-4
edice: Numismatický sborník / svazek 22
170 Kč zakoupit