Fenomenologické spisy I

Přirozený svět. Texty z let 1931-1949

Jan Patočka

Soubor Fenomenologických spisů tvoří v celku Sebraných spisů Jana Patočky samostatný oddíl a obsahuje texty, které se týkají problémů fenomonologie ve striktním smyslu, tedy navazují na filosofický směr ražený od počátku 20. století Edmundem Husserlem (1859 - 1938), se kterým se Patočka seznámil při svém studijním pobytu na pařížské Sorboně (1928 - 1929) a ve Freiburku (v letním semestru 1933). Zde se setkal také s Martinem Heideggerem, druhým hlavním fenomenologem. Osou Patočkova celoživotního filosofického úsilí bylo navázání na tyto dva velikány - osvojení si jejich filosofického přínosu a jeho kritika. Právě v rámci této kritiky Jan Patočka postupně rozvíjí svůj vlastní koncept fenomenologické filosofie.

 

Knihu distribuje vydavatelství Oikoymenh.

publikace Fenomenologické spisy I
vyšlo: 2008
spoluvydavatel: OIKOYMENH
472 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-275-2
edice: Sebrané spisy Jana Patočky / svazek 6