Struktura chování

Maurice Merleau-Ponty

Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí struktury jí nadřazené. Vyústěním zkoumání je pak pojetí navazující na základní myšlenky Husserlovy fenomenologie.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Struktura chování
vyšlo: 12. prosince 2008
překlad: Jiří Pechar a kol.
328 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-290-5
edice: Základní filosofické texty / svazek 10
148 Kč zakoupit