Numismatický sborník 23

Jiří Militký, Petr Sommer (eds.)

Do dalšího čísla Numismatického sborníku bylo zařazeno deset článků a studií:

Radoslav Čambal – Marek Budaj: Dve nové mince typu Athéna-Alkis zo Slovenska; Marcin Rudnicki: Nowe znaleziska monet cetltyckich z oppidów Staré Hradisko i Třísov / Nové nálezy keltských mincí z oppid Staré Hradisko a Třísov; Jiří Lukas: K datování ražby denárů „se jménem Otto“ (C 79–81) ve světle nálezu Karlsdorf-Gębice; Vlastimil Novák (s exkursem Mileny Bravermanové): Revize islámského zlomkového mincovního stříbra z nálezu v Kelči (okr. Valašské Meziříčí); Marek Budaj – Ján Hunka – Jan Videman: Vzácny denár z 13. storočia zo Slovenska. K problematike zatriedenia mince Huszár č. 281; Borys Paszkiewicz – Marcus Phillips: An unrecorded moravian penny of king Přemysl-Ottokar II / Neznámý moravský denár krále Přemysla Otakara II.; Borys Paszkiewicz: Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia) / Poklad polských a moravských brakteátů z Lubomie v Dolním Slezsku (počátek 14. století); Beata Miazga: Monety z Lubomi w świetle badań spektrometrem fluorescencji rentgenowkiej (XFR) / Mince z Lubomi ve světle analýz metodou rentgenové fluorescence (XRF); Václav Pinta: Příspěvek k typologii pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV.; Roman  Zaoral – Jan Hrdina: Peněžní hotovosti římských poutníků ve světle poutnické knihy ze Sieny (1382–1446).

Do rubriky „Nálezy mincí na území České republiky“ bylo zařazeno 10 příspěvků:

Jiří Militký – Vladimír Peša: Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa); Jiří Militký – Vladimír Peša: Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín); Marek Kalábek – Jiří Militký: Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína; Jan Videman: Denáry z období krize české mince na počátku 12. století z nálezu Křinec (okr. Nymburk); Michal Kostka – Jiří Militký: Soubor středověkých a raně novověkých mincí objevený při archeologickém výzkumu v Praze 6-Bubenči; Vojtěch Brádle: Nález jednotlivé středověké mince v Cerekvici nad Loučnou (okr. Svitavy); Vojtěch Brádle: Nálezy mincí z hradu Břečtejn (okr. Trutnov); Martin Čechura – Miroslav Hus: Pozdně středověké mince z Plzně-Radčic použité jako základová obětina; Jiří Militký – David Vích: Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. Chrudim); Martin Čechura – Miroslav Hus: Hrobový nález mince u kostela sv. Petra a Pavla. ve Svojšíně (okr. Tachov)

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Numismatický sborník 23
vyšlo: 16. března 2010
240 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-318-6
edice: Numismatický sborník / svazek 23
170 Kč zakoupit