Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Eva Doležalová a kol.

Inspirována kanonizačním procesem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé, přináší tato kniha syntézu pohledů různých oborů na vznik a vývoj kultu světců – jejich takzvaný „druhý život“ ve středověké střední Evropě. Zvláštní, ne však výlučná pozornost je věnována světcům českého původu.

Kniha byla vyprodána.

publikace Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter
vyšlo: 17. května 2010
448 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-292-9
edice: Colloquia mediaevalia Pragensia / svazek 11