Logika a přirozený jazyk

Vladimír Svoboda

Kniha představuje průřez hlavními tématy logické analýzy přirozeného jazyka. Uvádí čtenáře do logických jazyků, které jsou k analytickým účelům používány a do metodických postupů spjatých s jejich aplikací na konkrétní problémy.
První kapitola je věnována analýze větných spojek. Druhá ukazuje možnosti analýzy ‘kvantifikovaných’ jazykových výrazů. Třetí kapitola se zabývá analýzou vět obsahujících vlastní jména a určité deskripce. Čtvrtá kapitola je pak zaměřena na analýzu modálních výroků. V páté kapitole jsou vyloženy hlavní koncepce logické analýzy podmínkových a kontrafaktuálních výroků. Následující kapitola je věnována rozboru výroků s anaforickou referencí. Poslední kapitola se soustřeďuje na analýzu vět hovořících o tzv. propozičních a pojmových postojích. Publikace tak čtenáři nabízí plastický, i když ne zcela systematický, obraz o možnostech soudobé logické analýzy, alternativních přístupech i omezeních uplatnění logicko-analytických metod.

Recenze:

Ivo Pezlar, "Vladimír Svoboda a kol. Logika a přirozený jazyk", in: Pro–Fil, 2010 (Vol 11)/2

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Logika a přirozený jazyk
vyšlo: 21. září 2010
300 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-325-4
119 Kč zakoupit