Beckett: filosofie a literatura

Karel Císař, Petr Koťátko

Kniha přináší původní soubor filosofických, estetických a literárněteoretických pokusů o výklad díla Samuela Becketta od českých i zahraničních autorů, mimo jiné od významného divadelníka a Beckettova spolupracovníka Stana Gontarského nebo od proslulé literární teoretičky z Berkeley Ann Banfieldové. Různorodost teoretických východisek (těžících z kontinentální i analytické myšlenkové tradice) a mezioborový dialog odlišují knihu od dosavadní beckettologické produkce a podtrhují interpretační nevyčerpatelnost Beckettova díla.

Recenze:

Ondřej Beran, "Karel Císař - Petr Koťátko (ed.): Becekett: filosofie a literatura", in: Filosofický časopis 2011/3

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Beckett: filosofie a literatura
vyšlo: 26. října 2010
256 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-336-0
95 Kč zakoupit