Geburt der Phänomenologie

Edmund Husserl zu Ehren

Petr Urban (ed.)

Kniha představuje soubor studií věnovaných filosofii Edmunda Husserla. Zastoupeny jsou jak historické práce, tak systematicky pojaté příspěvky zkoumající možnosti a meze Husserlovy fenomenologie v dialogu se současnými filosofickými koncepcemi.
Společným jmenovatelem jednotlivých příspěvků je přesvědčení sdílené jejich autory – mezi něž se řadí čelní představitelé domácí i mezinárodní filosofické scény (S. Rinofner-Kreidl, R. Rollinger, E. Kohák, I. Blecha, K. Novotný) –, že Husserlovo myšlení představuje i dnes, na začátku 21. století, významný inspirační zdroj a výzvu k seriózní filosofické konfrontaci. Vnějším podnětem, který dal vzniknout tomuto svazku, byla mezinárodní konference Geburt der Phänomenologie – Edmund Husserl zu Ehren, která se konala ve dnech 11-12.1.2010 na půdě Rakouského kulturního fóra v Praze.

V němčině.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Geburt der Phänomenologie
vyšlo: 15. listopadu 2010
184 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-337-7
74 Kč zakoupit